Onze technologie

Onze technologie

Emendis Blueprint Software

Emendis heeft eigen Blueprint software ontwikkeld. Dit biedt een gestructureerde en gestandaardiseerde manier van werken. Dit resulteert in vele voordelen bij het maken van nieuwe systemen of het uitbreiden van bestaande software systemen.
De Emendis Blueprint bestaat uit een groot aanbod aan herbruikbare, eigentijdse componenten. Alle componenten uit de Blueprint zijn met zorg samengesteld en zorgen voor een eenduidige, eigentijdse uitstraling.

Emendis Blueprint Software development

De voordelen

Wat zijn de voordelen van ontwikkelen met de blueprint software van Emendis?

Sneller ontwikkelen

De basisstructuur van de Emendis Blueprint is al uitgedacht en bestaat uit een grote set van handige functiona-liteiten. Dit maakt efficiënt werken mogelijk, waardoor maar liefst 50% aan development tijd bespaard blijven.

Complete modules

De Emendis Blueprint biedt een set van standaard modules, welke constant uitgebreid wordt met nieuwe modules. Deze modules kunnen gecustomized en direct geïntegreerd worden in uw softwaresysteem.

Veilige software

Uw software is veilig doordat de basis van de Emendis Blueprint constant onderworpen wordt aan pentesten en beveiligingsupdates. Zo voorkomen wij dat uw kostbare data op straat komt te liggen.

Welke modules zitten er in de Blueprint?

Bekijk hier een aantal van onze modules

CRUD & Index

Gestandaardiseerde CRUD (create, read, update, delete) en index functionaliteiten die het maken ervan tot een simpele actie reduceren. Lijsten van entiteiten zijn automatisch doorzoek- en filterbaar.

Multitenancy

Deze functionaliteit zorgt ervoor dat meerdere klanten, afzonderlijk van elkaar, in hetzelfde systeem werken. Tenants hebben standaard geen toegang tot elkaars data en functionaliteiten.

Rollen & Permissies

Per tenant kunnen er rollen met daarbij behoren permissies worden beheerd. Dit zorgt ervoor dat tenants zelf kunnen beheren welke gebruikers, welke functionaliteiten kunnen gebruiken.

Multi-lingual

De Emendis Blueprint ondersteunt meerdere talen, die beheerbaar zijn per tenant. Indien er van de standaard wordt afgeweken, kunnen er per taal vertalingen worden doorgevoerd.

BaseData

BaseData maakt het makkelijk om lijsten (producten, groepen, statussen, etc.) per tenant te beheren. De lijsten zijn vertaalbaar en kunnen dus zeer breed worden ingezet en simpel worden beheerd.

In-/Export

Met deze module is het mogelijk om datakoppelingen te maken en hierdoor verschillende soorten data uit te wisselen, waaronder imports uit Excel, exports naar externe API’s enzovoorts.

Other features

Naast de eerdergenoemde Blueprint modules zijn er nog tal van andere mogelijkheden beschikbaar. Denk aan:

Emendis werkt onder andere voor