PP Group

PP Group is, samen met zijn dochterondernemingen, een vooraanstaand visverwerkingsbedrijf in West-Europa en wereldwijd gerangschikt in de top 25.  

Probleemstelling:

PP Group worstelde met het beheren van de grootboekadministratie over verschillende dochterondernemingen met uiteenlopende ERP-systemen. Deze diversiteit aan systemen leidde tot opdeling van de grootboekadministratie, waardoor een gebrek aan overzicht en verminderde efficiëntie ontstond. Ze zochten een oplossing die hun grootboekadministratie centraal zou beheren en het proces zou vereenvoudigen, zonder dat elke dochteronderneming moest overstappen naar een nieuw ERP-systeem.

Hoe hebben we het opgelost?

We hebben dit aangepakt door een geïntegreerd financieel systeem te ontwikkelen dat alle financiële informatie van de dochterondernemingen op een gestructureerde en toegankelijke manier beheert. Dit systeem integreert met de bestaande ERP-systemen, waardoor PP Group een totaaloverzicht krijgt van hun financiën zonder de noodzaak voor elke onderneming om over te stappen naar een nieuw ERP-systeem.

Wat hebben we gemaakt?

We hebben een platform genaamd Purchase 2 Pay (P2P) gemaakt. Dit platform biedt een geïntegreerde oplossing voor het beheer van facturen en goedkeuringsprocessen en opslag voor contracten. Het haalt gegevens op uit verschillende ERP-systemen en consolideert ze in één overzichtelijk systeem. Binnen P2P kunnen goedkeuringsworkflows worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke dochteronderneming, en de applicatie ondersteunt ook verschillende valuta’s om internationale transacties te verwerken. Het biedt een gestroomlijnde aanpak voor het beheren van financiële processen, van het uploaden en goedkeuren van facturen tot het archiveren ervan.

Met P2P heeft PP Group nu een efficiëntere manier om hun financiële processen te beheren en betere beslissingen te nemen op groepsniveau.

Functionaliteiten

Contracten kunnen nu automatisch aan facturen worden gekoppeld, waardoor in één oogopslag duidelijk is welke afspraken er met een leverancier zijn. Deze functionaliteit biedt een efficiënte manier om de relatie tussen contracten en facturen te beheren, waardoor het proces van factuurverwerking wordt gestroomlijnd en de naleving van contractuele afspraken wordt verbeterd.

Meerdere ERP-systemen koppelen:

Gezien het feit dat de PP-group met meerdere bedrijven werkt, was het een grote wens om de ERP-systemen aan één applicatie te koppelen. Op deze manier wordt voorkomen dat elk bedrijf moet overstappen naar een ander systeem, terwijl toch alle relevante informatie beschikbaar is in één applicatie. Deze integratie van meerdere ERP-systemen verbetert de gegevensconsistentie, vereenvoudigt het beheer en stelt gebruikers in staat om efficiënter te werken met gestroomlijnde processen.

Emendis werkt onder andere voor