Rapportagetool en scheepsplanning op de Amsterdamse haven.

Rietlanden Terminals BV. heeft een rijke geschiedenis in de haven van Amsterdam en is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de overslag van kolen. Deze internationale organisatie biedt zijn klanten een totaalpakket in de distributie, behandeling en opslag van droge bulk en vormt daarnaast een schakel naar wereldwijde marktontwikkeling en -spreiding binnen de energiemarkt.

PROBLEEMSTELLING

Het beheren en coördineren van de distributie, behandelingen en opslag in de Amsterdamse havens werd voorheen door Rietlanden in het programma Excel gedaan. Dit Excel-bestand, bestaande uit een scala van complexe berekeningen, kende veel beperkingen. Naast het statische karakter van de Excelsheets, miste Rietlanden o.a. de mogelijkheid om systemen te koppelen en gebruikers(rollen) toe te wijzen.

BUSINESS CASE

Rietlanden Terminals BV. zocht dan ook een kneedbare softwarematige oplossing, waarin alle calculaties en tabbladen die in Excel waren opgenomen, uitgewerkt zijn tot een toegankelijke en responsive applicatie.

  • Meer grip en inzicht op inkoop en voorraad
  • Automatiseren en visualiseren van complexe calculaties
  • Gestructureerde workflow
  • Genereren van (boot)rapportages
  • Inzicht in en beheer van planning
  • Implementeren van diverse koppelingen
  • Toevoegen van rollen en rechten (multi-user)

ONZE OPLOSSING

Effectief plannen en rapporteren.

Met het ontwikkelen van een rapportagetool en scheepsplanning hebben de Excel-bestanden plaatsgemaakt voor toegankelijke en responsive softwareoplossingen. Met de koppeling van deze applicaties wordt niet alleen de volledige workflow structureel doorlopen, ook zijn complexe calculaties geautomatiseerd en visueel inzichtelijk gemaakt en kan de planning van machines en materiaal eenvoudig worden beheerd.

Werken of stage lopen bij Emendis? Kijk snel op Capturum.nl en vind een vacature die bij jou past!